FC Slovan Liberec | Mládež | Rozcestník mládeže
Menu Další Zavřít Zavřít

Akademie

V návaznosti na reorganizaci soutěží mládeže v rámci Fotbalové asociace ČR, ale také ve snaze udělat další důležitý krok v profesionalizaci výchovy mladých fotbalových talentů byla při FC Slovan Liberec v roce 2011 zřízena Fotbalová akademie, díky čemuž byl náš klub zařazen mezi vybraná Sportovní centra mládeže (pro dorosteneckou kategorii) a Sportovní střediska mládeže (pro žákovskou kategorii).

Zvýšený důraz na výchovu mladých fotbalistů se odrazil jak v navýšení počtu profesionálních trenérů věnujících se jednotlivým mládežnickým týmům, tak ve zlepšení zázemí tréninkového areálu Letka, který prošel významnou rekonstrukcí s rozšířením tréninkových travnatých ploch. Kromě tohoto areálu, vyhrazeného pouze pro mládežnické celky, využívá akademie i tréninkové plochy v areálu stadionu U Nisy, ale i prostory dalších libereckých sportovišť. Posílen byl také skauting klubu zaměřující se na vyhledávání talentovaných fotbalistů (nejen) z Libereckého kraje a důraz se klade i na další odborné vzdělávání našich mládežnických trenérů.

V rámci FC Slovan Liberec se fotbalu věnuje na tři sta mladých sportovců ve třinácti ročnících, což z naší akademie dělá jedno z největších výkonnostních sportovních center mládeže v Libereckém kraji. Ti nejlepší reprezentují náš klub i v rámci reprezentačních výběrů daných věkových kategorií a cílem samozřejmě je, aby se v budoucnu do ligového týmu prosazovalo stále více odchovanců klubu.

Výchova mladých fotbalistů začíná již v nejútlejším školním věku a zejména v prvních ročnících je kladen velký důraz na zábavnou formu tréninku prostřednictvím různých her a cvičení, která umožňují nejen fotbalový, ale i všestranný sportovní rozvoj dětí. Dbá se však i na mimosportovní rozvoj mladých fotbalistů a sladění školního a sportovního programu. Za tímto účelem probíhá úzká spolupráce s vybranými místními základními i středními školami.

Projekty

FC SLOVAN LIBEREC – mládež, spolek (IČ 18381243; výroční zpráva 2016)
je realizátorem následujících projektů:

  1. Název projektu: „FC SLOVAN LIBEREC – mládež, materiální vybavení pro tréninky a zápasy dětí“, celkové náklady projektu 93 tis. Kč. Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje částkou 35 tis. Kč, číslo smlouvy OLP/799/2015.
  2. Název projektu: „FC SLOVAN LIBEREC – mládež, činnost mládeže“. Celkové náklady projektu 750 tis. Kč. Projekt je finančně podpořen účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu Libereckého kraje, číslo smlouvy OLP/305/2015. Dotace byla využita na nákup trenérských a administrativních služeb k zajištění činnosti fotbalové akademie.
  3. Název projektu: „FC Slovan Liberec – mládež, pravidelná sportovní činnost mládeže“. Celkové náklady projektu 6.108 tis. Kč. Projekt je finančně podpořen účelovou dotací ve výši 1.099 tis. Kč z Dotačního fondu Libereckého kraje, číslo smlouvy OLP/3818/2015. Dotace bude použita na úhradu služeb vynaložených na činnost fotbalové akademie.
  4. Název projektu: „Podpora činnosti Akademie mládeže ve sportovním klubu“. Celkové náklady projektu 2.750 tis. Kč. Projekt je finančně podpořen účelovou neinvestiční dotací ve výši 2.600 tis. Kč z rozpočtu Libereckého kraje, číslo smlouvy OLP/944/2016. Dotace bude použita na úhradu nákladů spojených se zajištěním a zkvalitněním úrovně sportovní přípravy mládežnických sportovců a trenérů fotbalové akademie.
  5. Název projektu: „Dotace na pronájmy tělocvičen pro tréninkovou činnost mládeže FC Slovan Liberec“. Celkové náklady projektu 253 tis. Kč. Projekt je finančně podpořen účelovou dotací ve výši 50 tis. Kč z Dotačního fondu Libereckého kraje, číslo smlouvy OLP/2784/2016. Dotace bude použita na úhradu pronájmu tělocvičen pro tréninky fotbalové akademie.


  6. Název projektu: „Fotbalová akademie mládeže – sportovní příprava“. Celkové náklady projektu 500 tis. Kč. Projekt je finančně podpořen nadačním příspěvkem ve výši 500 tis. Kč od Nadace ČEZ, číslo smlouvy SCE 29_16. Dotace bude použita na úhradu nákladů za trenérské služby poskytnuté jednotlivým týmům Fotbalové akademie mládeže. Realizace projektu v období 1.7.2016-31.12.2016.


  7. Název projektu: „Pravidelná celoroční sportovní činnost dětí a mládeže realizovaná v FC Slovan Liberec – mládež.“ Celkové náklady projektu 362 tis. Kč. Projekt je finančně podpořen účelovou dotací ve výši 60 tis. Kč z Dotačního fondu Libereckého kraje, číslo smlouvy OLP/4167/2016. Dotace bude použita na úhradu nákladů za trenérské a administrativní služby spojené s činností fotbalové akademie.Generální partner
Preciosa
Hlavní partneři
Pražská plynárenská JUTA T-Mobile Nikon Renomia Nike
Další partneři
Eurogreen Fintex
Mediální partneři
Rádio Černá Hora Beat radio